อภิมหาเกมส์ ฟุตบอล แห่ง 3 ทศวรรษ

สังเกตกติกาของเกมส์นี้ ให้ดี นะครับ พิเศษมาก คือ ล้ำหน้

ขอเชิญประกวด MV เกียร์อุบลฯ

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญของพี่น้องชาวเกียร์อุบลฯ ทุกรุ่น ทุกค

แหวนที่ระลึก วาระครบรอบ 30 ปี

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สั่

รำลึก คณบดีผู้ก่อตั้ง 2560

กิจกรรมทำบุญ รำลึกถึง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์แ

บูม..เกียร์อุบลฯ

นายอุกฤษฎ์ ถนอมนาม

เกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐาน

นายคชาพิสิษฐ์ บุญชูศรี

เกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐาน

นายไชยันต์ เหล่าจุมพล

เกียรติคุณ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐ

นายพุฒิศักย์ กิจไกรลาส

เกียรติคุณ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

เกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐาน