ติดต่อสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

http://www.engubu-alumi.com/

https://www.facebook.com/EnUBUAlumni/

https://www.facebook.com/groups/ENUBUAlumni/

Line@ : ศิษย์เก่า วิศวะ ม.อบ (ID : @dgp2732t)

https://line.me/R/ti/p/%40dgp2732t

นายกสมาคมฯ  โทร. 081-524-8414 (นายวีระวัฒน์ อักษร)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 087-145-0003 (นายเสริมศักดิ์ ศรีวิรัตน์)