Category Archives: ข่าวสารทั่วไป

จากพี่สู่น้อง “แนะแนวการเตรียมตัวสู่อาชีพวิศวกร “

โครงการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง “แนะแนวการเตรียมตัวส

พี่ให้น้อง…สร้างโอกาสดีๆ ให้น้อง

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบรนิจาคเงิน

Congratulations Gear 26

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ที่สำเร็

ผลการตัดสิน MV2017 เกียร์อุบลฯ

พี่น้องเกียร์อุบลฯ ที่รักทุกท่านครับ ในวาระฉลองครบรอบ 3

กำหนดการ งานคืนสู่เหย้า 4 พ.ย.2560

รายละเอียดตามนี้เลยครับ มี VTR สวยๆ เชิญรับชมครับ…

งานคืนสู่เหย้า…4 พ.ย.2560

ขอฝากใจไว้ที่เกียร์อุบลฯ รักสามัคคี ร่วมจิต ร่วมใจ…แม้อ

เพื่อเธอ….เกียร์อุบลฯ ที่รัก

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาค เพื่อ สานสร้างเก

รำลึก คณบดีผู้ก่อตั้ง 2560

กิจกรรมทำบุญ รำลึกถึง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์แ

บูม..เกียร์อุบลฯ